Chúng tôi hoạt động đã nhiều năm , nên nếu bạn muốn liên hệ thì có thể liên lạc theo cách sau:

yahoo: nguyenthinh34@yahoo.com

địa chỉ:

số 34 Phương đông, hoàng hoa thám, hà nội

số điện thoại của chúng tôi:

09786536782